drzewa śródpolne

Pojedyncze krzewy i drzewa, które występują poza lasem, na terenach rolniczych to zadrzewiania śródpolne.Mogą one występować jako kępy drzew wśród pól, jak i przy drogach, ciekach wodnych, wokół oczek wodnych.

Te niby nieproduktywne elementy krajobrazu pełnią ważną funkcję ekologiczną, stanowią „oazy” wśród pól dla organizmów żywych, są one skupiskiem bioróżnorodności w coraz częściej monokulturowym krajobrazie rolniczym.

Zadrzewienia śródpolne są bogatym siedliskiem roślin, zwierząt - występuje w nich kilka czy kilkanaście razy więcej gatunków ptaków niż na podobnych powierzchniach lasu. Wiele owadów zapylających znajduje schronienia właśnie w takich zielonych wyspach. Często na pierwszy rzut oka stare spróchniałe, nikomu niepotrzebne drzewo jest schronieniem dla wielu pożytecznych organizmów. Niestety modna staje się wycinka takich zadrzewień, szczególnie na terenach sadowniczych. Zatrważająca jest krótkowzroczność ludzi którzy z obawy, że na 20 czy 50 m2 uzyskają nieco niższy plon usuwają takie zadrzewiania, a razem z nim pożyteczne istoty które tam żyły i które mogły wpływać na poprawę zapylenia, ograniczać populację szkodników na znacznie większym obszarze.

Pogoda

Weather Underground PWS IPROMNA2